poniedziałek, 24 marca 2014

Msze św. w Wielkim Poście

W święto Zwiastowania Pańskiego 25 marca (wtorek) Msza św. trydencka zostanie odprawiona o godz. 19:30 w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie.
Przypominamy, że od niedzieli 23 marca, przez dwie kolejne niedziele, wielkopostne nauki rekolekcyjne dla naszego Duszpasterstwa głosi ks. dr Tomasz Bać prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i wykładowca liturgiki.

wtorek, 4 marca 2014

Środa Popielcowa

Msza św. trydencka w Środę Popielcową (5 marca) zostanie odprawiona w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie o godz. 19:30.

niedziela, 2 marca 2014

Wizyta Ks. Biskupa Jana Wątroby na naszej Mszy św.

W niedzielę 2 marca 2014 r. na Mszy św. sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie gościł JE ks. bp Jan Wątroba. Ordynariusz Rzeszowski przyjął zaproszenie do wzięcia udziału w liturgii, które w imieniu Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej złożył ks. moderator Krzysztof Tyburowski. W kazaniu skierowanym do zebranych Ks. Biskup, dziękując za zaproszenie, docenił wieloletnią działalność Duszpasterstwa w Diecezji. Zwrócił uwagę na ogromną wartość wydanego przez Benedykta XVI w 2007 r. motu proprio Summorum Pontificum, które uregulowało zasady sprawowania w Kościele Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Liturgia ta jest świadectwem jedności Kościoła i ciągłości form kultu Bożego, który nie może podlegać radykalnym zmianom. Mimo, iż główną formą rytu rzymskiego jest forma zwyczajna, obecność w Diecezji Rzeszowskiej formy nadzwyczajnej tego samego rytu jest oznaką ciągłej żywotności i aktualności tradycyjnej liturgii. Ks. Biskup wyraził nadzieję, że będzie mu dane częstsze spotykanie się w ramach liturgii z wiernymi Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej.