Dokumenty

3 stycznia 2007 r., JE ks. bp Kazimierz Górny podpisał dekret powołujący do istnienia Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej (l.dz. 8/2007):

Mając na uwadze pożytek i dobro duchowe wiernych, odpowiadając na liczne prośby, powołuję Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej dla wiernych, którzy pragną uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej w rycie rzymskim skodyfikowanym przez Papieża Piusa V.
Duszpasterstwo kierować będzie się Regulaminem Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej zatwierdzonym przez Biskupa Rzeszowskiego. Pierwszym moderatorem Duszpasterstwa mianuję Ks. Dra Krzysztofa Tyburowskiego.
Wszystkim wiernym, uczestnikom tegoż Duszpasterstwa z serca błogosławię.

+ Kazimierz Górny
Biskup Rzeszowski