Duszpasterstwo

Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej zostało powołane jako pierwsze w Polsce oficjalne duszpasterstwo, którego zadanie polegać ma na odkrywaniu na nowo wartości tradycyjnych form liturgicznych Kościoła. Pierwszym moderatorem Duszpasterstwa był ks. dr Krzysztof Tyburowski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od roku 2018 do roku 2020 funkcję tę pełnił ks. Marcin Dunaj. Od 1 września A.D. 2020, dekretem ks. bpa Jana Wątroby, funkcję moderatora pełni ks. Nikodem Rybczyk, którego w posłudze duszpasterskiej wspierają asystenci: ks. Dariusz Mikrut oraz ks. Paweł Smoleń. 
Zgodnie z Dekretem erekcyjnym, działa ono na podstawie zatwierdzonego przez Biskupa Ordynariusza Regulaminu, w którym zawarte są zasady jego funkcjonowania oraz cele wskazane dla jego uczestników. Do zakresu działania Duszpasterstwa należy w szczególności formacja intelektualna, która odbywać się ma poprzez obronę wartości katolickich w życiu publicznym, organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji naukowych; formacja duchowa, odbywająca się poprzez upowszechnianie tradycyjnych form pobożności, pielęgnowanie chorału gregoriańskiego, przyjmowanie Sakramentów w tradycyjnym rycie; a także formacja liturgiczna mająca się odbywać poprzez przygotowywanie celebracji Mszy świętych w klasycznym rycie rzymskim i edukację liturgiczną. 
Członkiem Duszpasterstwa zostać można poprzez wyrażenie woli przynależności do niego oraz złożenie zobowiązania do respektowania oraz kierowania się w życiu i działaniu zasadami zawartymi w Regulaminie. Do udziału w pracach Duszpasterstwa zaproszeni są wszyscy, którym nie jest obojętna katolicka liturgia, zwłaszcza osoby pragnące wzbogacić jej oprawę swoimi zdolnościami. 
Duszpasterstwo spotyka się w każdą niedzielę w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie, gdzie o godz. 15.00 celebrowana jest uroczysta Msza św. śpiewana w klasycznym rycie rzymskim. 
Duszpasterstwo prowadzi swoją stronę internetową: http://rzeszow.tradycja.org. Mając w pamięci słowa ks. bp. Kazimierza Górnego, który z serca pobłogosławił wszystkim osobom zaangażowanym w powołanie Duszpasterstwa, mamy nadzieję, że jego działalność przyczyni się do rozkrzewienia pobożności eucharystycznej wśród ludzi mających z nim styczność, na chwałę Bożą i ku zbawieniu dusz.