sobota, 14 marca 2020

Komunikat związany z epidemią koronawirusa

Drodzy Wierni!

Ze względu na zalecenia władz kościelnych stosujących się do rozporządzeń organów państwowych, aby podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób, zachęcamy do pozostania w domu w najbliższą niedzielę, 15 marca zwłaszcza osoby starsze, chore, dzieci i wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób czują się zagrożeni z powodu obecnej sytuacji.

Msza św. w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie w III Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15:00 odbędzie się normalnie. Będzie to Msza św. z ostatnią nauką rekolekcyjną.


Przypominamy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem biskup rzeszowski Jan Wątroba, stosownie do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca br. udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem. Dyspensa obowiązuje do końca marca 2020 r. zarówno diecezjan, jak i tych, którzy przebywają na terenie diecezji rzeszowskiej.

Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

W przypadku Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego taką możliwość daje transmisja przygotowana w Internecie przez Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej w Białymstoku. Będzie ona dostępna na stronie: 

http://bialystok.tradycjakatolicka.pl/transmisja-mszy-swietej/

https://youtu.be/fh6sVXJX9dw

w niedzielę, 15 marca 2020 r. o godz. 10:30.

W tych trudnych chwilach prosimy szczególnie o modlitwę!