sobota, 17 października 2020

Nowe ograniczenia dot. liczby osób w kościele Św. Krzyża i wytyczne Biskupa Rzeszowskiego

Drodzy Wierni! W związku z najnowszymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, w strefie czerwonej, w której od soboty jest Rzeszów, w kościele może przebywać 1 osoba na 7 metrów kw. całkowitej powierzchni, nie licząc osób sprawujących kult oraz osób posługujących (ministranci, organista, kościelny itp.). Oznacza to, że w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie razem z kaplicą boczną może przebywać 36 osób.

 

Natomiast Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, w związku ze stanem epidemii i najnowszymi decyzjami władz państwowych zaostrzającymi reżim sanitarny, 17 października 2020 r. przekazał duszpasterzom i wiernym wytyczne, obejmujące m.in. zwolnienie osób chorych, starszych i zagrożonych z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Szczegóły dostępne są tutaj:https://diecezja.rzeszow.pl/wytyczne-bp-jana-watroby-w-zwiazku-ze-stanem-epidemii/