niedziela, 21 lutego 2021

Rekolekcje Wielkopostne

W II Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy nasze Rekolekcje Wielkopostne. Odbywać się one będą zwyczajowo w czasie Mszy Św. w trzy kolejne niedziele Wielkiego Postu – II, III i IV (28 lutego, 7 i 14 marca). W tym roku nauki skieruje do nas x. dr Paweł Romanowski z parafii p.w. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, biblista, specjalista w zakresie Starego Testamentu.