poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Ogłoszenia na Wielki Tydzień

Jak wiemy, w związku z panującą epidemią, we Mszach Świętych lub innych zgromadzeniach o charakterze religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Zakaz zgromadzeń obowiązujący początkowo do końca Wielkiego Postu z uwzględnieniem okresu Triduum Sacrum (czyli aż do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia włącznie) został obecnie (9.04) wydłużony do niedzieli 19 kwietnia. Obowiązuje zatem również w Święta Wielkiej Nocy! W związku z tym, kierując się ogłoszonymi już wcześniej sugestiami władz kościelnych, prosimy o uszanowanie tego zarządzenia i pozostawienie pierwszeństwa uczestnictwa w sprawowanej liturgii jedynie osobom (rodzinom), które zamówiły intencję Mszy Świętej w danym dniu. 

Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania. Ksiądz Biskup zachęca do łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. W przypadku Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego również istnieje taka możliwość. Dotyczy to Mszy św. niedzielnych, liturgii celebrowanych w dni powszednie i inne święta oraz nabożeństw wielkopostnych. Od poprzedniej niedzieli w Internecie można korzystać również z transmisji Mszy św. sprawowanych w ramach Naszego Duszpasterstwa. Szczegółowe informacje w tym względzie podajemy na naszej stronie internetowej i profilu społecznościowym na Facebooku.

Ponieważ wspomniane ograniczenie nie dotyczy osób sprawujących posługę, zachęcamy wszystkich, którzy chcą włączyć się czynnie w przeżywanie tych wydarzeń i pomóc w organizacji celebracji liturgicznych w nadchodzącym Wielkim Tygodniu, aby z tej możliwości skorzystać.

Msze św. w NFRR w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny odbywać się będą normalnie według ustalonego harmonogramu (o godz. 15:00). Obowiązują wspomniane ograniczenia liczby uczestników do osób.


Uroczystości Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty w NFRR w tym roku celebrować będziemy wyjątkowo nie w kaplicy Domu Diecezjalnego „TABOR”, lecz w kaplicy Domu Rekolekcyjnego KSM przy ulicy Dębickiej 62 w Rzeszowie (obok Kościoła p.w. św. Mikołaja). Uroczystości Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku rozpoczną się o godz. 20:00, Liturgię Wielkosobotnią rozpoczniemy o godz. 16:00. Transmisję z tych uroczystości również będzie można śledzić w Internecie.

W tych trudnych czasach, chcąc zapewnić wszystkim wiernym pełny i nieograniczony dostęp do Sakramentu Pokuty, Moderator DTŁ w Diecezji Rzeszowskiej, x. Marcin Dunaj będzie pełnił posługę w konfesjonale w swojej parafii, czyli parafii p.w. bł. x. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie (ul. Solidarności, osiedle Zawiszy Czarnego) przez kolejne 3 dni, czyli od poniedziałku, 6 kwietnia, aż do Wielkiej Środy włącznie. Dyżur potrwa od godz. 15:00 do 18:00. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z tej posługi!