piątek, 3 kwietnia 2020

Transmisja Mszy Świętej w Niedzielę Palmową

W Niedzielę Palmową (5 kwietnia) zapraszamy do uczestnictwa w liturgii poprzez transmisję Mszy Św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego z kościoła Św. Krzyża w Rzeszowie o godz. 15:00 na kanale YouTube:

Prosimy o szerokie udostępnianie tej informacji.

Równocześnie przypominamy, że w związku z panującą epidemią, 24 marca b.r. organy państwowe zdecydowały, że we Mszach Świętych lub innych zgromadzeniach o charakterze religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Ograniczenie to nie dotyczy osób sprawujących posługę. Zakaz zgromadzeń obowiązuje obecnie do końca Wielkiego Postu z uwzględnieniem okresu Triduum Sacrum (czyli do Wielkiej Soboty, 11 kwietnia włącznie). W związku z tym, kierując się ogłoszonymi już wcześniej sugestiami władz kościelnych, prosimy o uszanowanie tego zarządzenia i pozostawienie pierwszeństwa uczestnictwa w sprawowanej liturgii jedynie osobom (rodzinom), które zamówiły intencję Mszy Świętej w danym dniu.


Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i inne święta nakazane wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terytorium Diecezji Rzeszowskiej. Dyspensa jest ważna od dnia 28 marca 2020 r. aż do odwołania. 

Ksiądz Biskup zachęca do łączności ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. W przypadku Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego również istnieje taka możliwość. Dotyczy to Mszy św. niedzielnych, liturgii celebrowanych w dni powszednie i inne święta oraz nabożeństw wielkopostnych.


Msze Św. w NFRR w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie w kolejne niedziele i święta odbywać się będą według ustalonego harmonogramu, z uwzględnieniem wyżej wspomnianych ograniczeń.